กิจเสรีเป็นผู้นำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์การเกษตร และกสิกรรม จากประเทศ ญี่ปุ่น, ไต้หวัน,จีน, ออสเตรีย และอินเดีย ทางบริษัทได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 และได้มีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการเติบโตขึ้นทุกๆปี สินค้า ทุกๆรายการได้ผ่านการตรวจสอบอย่าง ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อความปลอดภัยและความคุ้มค่าแก่ผู้ใช้ทุกราย

Shopping Basket