สายผ้าส่งน้ำ KANTO

Products » Agriculturctal » KantoKT-PVC-1.5 ราคา 2,200 บาท
KT-PVC-2    ราคา 2,650 บาท
KT-PVC-3    ราคา 4,000 บาท
KT-PVC-4    ราคา 5,500 บาท
KT-PVC-5 (ม้วนละ 50 เมตร) ราคา 4,100 บาท
KT-PVC-6 (ม้วนละ 50 เมตร) ราคา 5,130 บาท