สายผ้าส่งน้ำ MARUYO

Products » Agriculturctal » MaruyoMYR-PVC-1.5 ราคา 2,400 บาท
MYR-PVC-2    ราคา 3,000 บาท
MYR-PVC-3    ราคา 4,400 บาท
MYR-PVC-4    ราคา 6,000 บาท
MYR-PVC-5 (ม้วนละ 50 เมตร) ราคา 4,500 บาท
MYR-PVC-6 (ม้วนละ 50 เมตร) ราคา 5,650 บาท