free web site hit counter

ถวายปั๊มน้ำ SHIMGE ให้กับพระอาจารย์จุฑาเกตุ อรุโณ ที วัดตาลเอน

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2559
คุณ ดุสิต วัฒนาพฤกษากุล
(กรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย) และครอบครัว

ได้ร่วมกันถวายปั๊มน้ำ SHIMGE จำนวน 4 ตัวพร้อมทั้งอาหารปลา 2กระสอบและปัจจัยจำนวนหนึ่ง ให้กับพระอาจารย์จุฑาเกตุ อรุโณ ที วัดตาลเอน อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์, แม่ชี และผู้มาปฏิบัติธรรม

ขอผลบุญนี้จงมีส่วนสำเร็จแก่ครูบาอาจาร์ยทุกพระองค์
พระคุณเจ้าทุกรูปและกัลยาณมิตรทุกท่าน
ขออนุโมทนา